?

Log in

No account? Create an account
Futurama в Україні [entries|archive|friends|userinfo]
Futurama в Україні

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

факін шит дот юей [Oct. 4th, 2010|01:06 pm]
Futurama в Україні

ua_futurama

[hector_von_kyiv]
[Tags|, ]

Хочу зробити сувору антирекламу гівноперекладу нового сезону від hurtom.com. Такої безграмотної поєбєні, ще й пересипаної недолугими політичними сміхуйочками та спробами "адаптації" місцевих реалій (типу заміни Обами на Януковича, а Джорджа Такея на Савіка Шустера) я ще ніколи не бачив.

Не купуйтеся на українське - оцейво того не варте.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: zelena_zaraza
2010-10-04 11:58 am (UTC)
якщо це те, що я чув - то відстій неймовірний. Я взагалі українську доріжку вимкнув, залишив оригінал і читав субтитри, хоча більшість і без них була зрозуміла. Але якщо чесно, то нова Футурама не варта того, щоб через неї так вже переживати, мульт, можна сказати, вмер
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-10-04 12:00 pm (UTC)
Ну, я не скажу, що вмер, але захворів досить важко :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zelena_zaraza
2010-10-04 12:45 pm (UTC)
це в вже тенденція. Я дивився 6 серій останнього сезону і ні разу навіть не усміхнувся. Далі дивитися не бажаю
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: adzja
2010-11-06 10:09 am (UTC)
Я переглядав 6й сезон з веб-програвача на сайті uateam.net Чи про цей переклад та озвучення йде мова?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-06 12:42 pm (UTC)
Ні, не про цей.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-28 09:17 am (UTC)

Мені подобається

почерпнув багато нового
(Reply) (Thread)