?

Log in

No account? Create an account
Futurama в Україні [entries|archive|friends|userinfo]
Futurama в Україні

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Інсайдерське [Mar. 9th, 2011|11:29 am]
Futurama в Україні
ua_futurama
[ponedilok]
[music |Behemoth - I'm Not Jesus (Ramones) | Powered by Last.fm]

В якості подяки за які-то там плюсування на МордоКнизі, творці Футурами порадували фанатів, подарувавши Comedy Central Insider пару угарних скріншотів з нового сезону, котрий стартує в червні.

Деталі тутай, але нас цікавлять малюнки... :)

Fry Sexy


Zoidberg Sexy
linkReply

Comments:
[User Picture]From: drew_kiev
2011-03-09 09:43 am (UTC)
шикарно!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kondybas
2011-03-09 09:46 am (UTC)
ОМГ, фємінізм на марші...
(Reply) (Thread)