?

Log in

No account? Create an account
Futurama в Україні [entries|archive|friends|userinfo]
Futurama в Україні

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Завтра прем’єра нового сезону! [Jun. 22nd, 2011|11:33 am]
Futurama в Україні
ua_futurama
[ponedilok]
linkReply

Comments:
[User Picture]From: choinka_jaskier
2011-06-22 09:26 am (UTC)
круто :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: cesar_georgiy
2011-06-22 09:59 am (UTC)
Я ще попередній не додивився. Він є на торентах? серії після 12-ї
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-06-22 10:07 am (UTC)
Після 12-ї - то, власне, і є новий сезон.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: cesar_georgiy
2011-06-22 10:10 am (UTC)
:/ я думв далі буде. лохонувся. тоді чекаємо =)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-06-22 10:08 am (UTC)
Тобто, після 13-ї.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rysika
2011-06-22 10:09 am (UTC)
Це звісно приємно =)
А картинки ще більшої не знайшлося :))?
(Reply) (Thread)